ISO 9001 a Biobank

Certificat ISO 9001 IMID BIOBANK

Certificat ISO 9001 IMID Biobank

Certificat ISO 9001 IMID Biobank amb Bureau Veritas amb l’abast “Processat de mostres biològiques i dades associades”. IMID Biobank és una iniciativa del Grup de Recerca de Reumatologia (GRR), de l’Institut de Recerca de l ‘Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona (VHIR). L’IMID Biobank es troba ubicat físicament al Parc Científic de Barcelona (PCB).

Biobank – IMID és un dipòsit biològic que emmagatzema mostres biològiques pel seu ús en investigació mèdica. Serveix de recolzament a molts tipus d’investigació com ara la genòmica i la medicina personalitzada.

Al Biobank hi ha un processament i magatzematge de mostres a gran escala requereix una estructura altament especialitzada. Amb la finalitat de proporcionar l’estructura necessària disposa d’un banc de mostres de pacients IMID anomenat IMID-BioBank. Té en compte la legislació sobre els biobancs i la investigació biomèdica (Llei 14/2007, d’Investigació biomèdica).

IMID fa referència a les malalties inflamatòries intervingudes per mecanismes immunes (IMID, Immune Mediated Inflamatory Diseases) com ara Psoriasis, Malaltia Inflamatòria Intestinal i Artritis Reumatoide.

EmasConsultors ha col·laborat amb la seva consultoria certificat ISO 9001 IMID Biobank a l’assoliment i manteniment del Sistema de Qualitat certificat amb la norma ISO 9001.

Serveis de consultoria ISO 9001

  • Certificat ISO. Consultoria ISO per aconseguir el certificat ISO. L’ajudem a aconseguir el certificat ISO segons qualsevol norma: ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, ISO 26000, ISO 22000, ISO 13485, etc.
  • Auditoria ISO. Auditoria interna del sistema de qualitat o auditoria de qualitat a proveïdors.
  • Outsourcing ISO o Head Renting ISO. Externalitzi les tasques de Responsable del Sistema de Qualitat.
  • Outsourcing estratègic. Integri l’estratègia i el management al certificat ISO 9001.
  • Formació ISO. Cursos de formació per implicar a tot el personal amb el certificat de qualitat ISO 9001. Curs d’auditoria interna.

Més de 100 casos d’èxit de consultoria ISO ens avalen. Garantim l’èxit dels nostres serveis.