ISO 14001 en Constructora Coramar

Certificat ISO 14001 a Constructora Coramar

ISO 14001 a Constructora Coramar

La nostra consultoria ISO a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha ajudat a aconseguir el certificat ISO 14001 a Constructora Coramar de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Per això hem implantat un sistema de gestió integrat “sense papers” segons la norma ISO 9001 de gestió de la qualitat i la norma ISO 14001 de gestió ambiental.

Constructora Coramar és una empresa constructora que centra la seva activitat en la construcció d’edificis, construcció industrial i manteniments industrials.

El Sistema Integrat segons la norma ISO 9001 de qualitat i la norma ISO 14001 de gestió ambiental està certificat per AENOR.  L’abast del certificat és  “La realització d’obres d’edificació de l’àmbit industrial i residencial. La neteja i rehabilitació de plantes industrials”

Consultoria ISO 14001

Com a consultors ISO, li podem prestar els següents serveis:

  • Certificat ISO 14001 de gestió ambiental integrat a altres certificats, l’estratègia i el pla de negoci.
  • Auditoria ISO 14001 de gestió ambiental interna o a proveïdors amb auditors sènior.
  • Outsourcing estratègic. Externalitzi les tasques de Responsable del Sistema de Gestió pel manteniment del certificat ISO 14001 de gestió ambiental. Integri diferents normes, l’estratègia i el pla de negoci al seu certificat ISO.

Consultoria ISO amb garantia d’èxit. Més de 20 anys d’experiència en tot tipus de normes ISO (ISO 9001 de qualitat, ISO 45001 de seguretat laboral o SMETA, Memoria GRI o Forética de Responsabilitat Social) en consultoria ISO ens avalen.