Seguretat alimentaria HORECA

1. Caracterització HORECA

HORECA es un acrònim d’Hotels, Restaurants i Càtering. Com organitzacions que pertanyen a la cadena alimentària, la Seguretat Alimentaria HORECA és molt important. El sector HORECA (Hotels, Restaurants, Càtering i Col·lectivitats en general) es caracteritza per:

 • Últim punt de la cadena alimentària, associat a multitud de plats amb matèries primeres diferents.
 • Implica una restauració col·lectiva. Hi accedeixen col·lectius específics com ara celíacs . Restaurants, Hotels, Residencies i Col·legis. Sensibilitat al Consumidor Final
 • Qualsevol error té un impacte directe amb el client final. Per això la Seguretat Alimentaria HORECA aporta molta seguretat i tranquil·litat.
 • Sistema continuo de producció, en alguns casos 4 menjars al dia tots els dies de l’any
 • Seguretat versus Qualitat. La Seguretat Alimentaria HORECA no té perquè tenir en compte la Qualitat dels aliments servits.
 • Seguretat Alimentaria basada en sistemes d’autocontrol microbiològics. Comencen a tenir-se en compte aspectes físics i químics (com ara cossos estranys). Els certificats en Seguretat Alimentaria HORECA ajuden a tenir-ho en compte.

Quan passa alguna cosa vinculada amb la Seguretat Alimentària surten fàcilment notícies del tipus:

 • Intoxicacions (per salmonel·la)
 • Intoxicats a casa de colònies, restaurant o cantina
 • Salmonel·losis
 • Gastroenteritis

Cal tenir en compte que augmenta el risc a problemes no microbiològics vinculat amb les al·lèrgies i celíacs. Un certificat de seguretat alimentaria HORECA facilita la gestió de la Seguretat Alimentaria, aportant una tranquilitat als responsables de l’organització HORECA.

3. Normes de Seguretat alimentaria HORECA

Normes aplicables vinculades amb la Seguretat Alimentaria HORECA:

 • ISO 9001 de Gestió de la Qualitat.
 • ISO 22000 de Seguretat Alimentaria
 • UNE 167012 Hoteleria. Serveis de restauració. Requisits per implantar un sistema d’autocontrol basat en els principis de l’APPCC.
 • UNE 167014 Hoteleria. Requisits de seguretat alimentaria i de procediment per unitats centrals de producció i distribució en línia freda.

4. Podem ajudar-te

Com a consultors ISO podem ajudar-te a aconseguir la certificació en seguretat alimentaria que necessitis, fer auditoria ISO interna o a proveïdors, outsourcing ISO, Outsourcing Estratègic o Formació ISO.

5. Links d’interès