Certificado ISO en el Consell Comarcal

Certificat ISO al Consell Comarcal del Maresme

Certificat ISO al Consell Comarcal del Maresme

Certificat ISO al Consell Comarcal del Maresme (CCM) segons les normes ISO 9001 i ISO 14001. El Consell Comarcal,  a través del seu sistema integrat de gestió ISO 9001 de qualitat i ISO 14001 de gestió ambiental. Fonamenta la seva voluntat al servei dels ajuntaments del Maresme per donar resposta a les noves necessitats que es plantegin a nivell supramunicipal.

L’abast del certificat ISO al Consell Comarcal del Maresme és:

  • Gestió de serveis complementaris a l’educació, transport escolar, menjador escolar i ajudes individuals de menjador. Prestació de serveis de formació ocupacional
  • Gestió del servei comarcal de sanejament d’aigües residuals urbanes del Maresme. Servei comarcal de control i inspecció d’abocaments d’aigües residuals industrials del Maresme. Gestió del servei comarcal d’abastament d’aigua potable en alta al Maresme Nord. Servei comarcal de meteorologia del Maresme i les oficines del Consell Comarcal.

El Sistema Integrat de Gestió, certificat ISO al Consell Comarcal segons les normes ISO 9001 i ISO 14001 del Consell Comarcal del Maresme ha integrat el seu “Quadre de Comandament Integral” el seu “Pla de Formació” i el seu sistema de gestió d’expedients “sense papers”.

EmasConsultors han estat els consultors ISO que han ajudat a obtenir la certificació ISO 9001 i 14001 al Consell Comarcal del Maresme (Mataró) i Applus la certificadora elegida.

Serveis de consultoria ISO

Des d’EmasConsultors prestem els següents serveis de consultoria ISO:

  • Certificat ISO. Consultoria ISO per aconseguir qualsevol certificat ISO integrat amb el management i estratègia.
  • Auditoria ISO interna amb auditors amb més de 15 anys d’experiència.
  • Head Renting ISO o outsourcing ISO per externalitzar les tasques del certificat ISO
  • Outsourcing estratègic. L’ajudem a integrar el management i l’estratègia amb el seu certificat ISO.
  • Formació ISO “a mida” de les seves necessitats. Formació “In Company”, “Online” o mixta.

Consultoria estratègica en sistemes de gestió amb garantia d’èxit. Més de 20 anys d’experiència ens avalen.