OEA simplificacions i seguretat a RELISA

Relisa, OEA simplificacions i seguretat.

Receptora de Líquidos, S.A. “RELISA” ja és Operador Econòmic AutoritzatOEA simplificacions i seguretat. Relisa fundada el 1963 opera al Moll de l’Energia (antic Moll d’Inflamables) del Port de Barcelona.

Des dels seus orígens, Relisa s’ha dedicat a la recepció, manipulació i posterior expedició de productes líquids a granel, especialitzant-se en olis vegetals , greixos, làtex, melasses, encara que també fem emmagatzemament de productes químics corrosius així com biocombustibles i glicerines.

Relisa no fa cap activitat industrial o comercial en relació amb els productes emmagatzemats. Per això Relisa és un aliat estratègic per la logística dels nostres clients.

El certificat OEA de Relisa està integrat amb el sistema integrat de gestió, certificat per Lloyds Register amb les normes ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental i OSHAS 18001 de Seguretat i Salut Laboral. EmasConsultors, amb la seva consultoria OEA a Barcelona ha ajudat a aconseguir el certificat OEA simplificacions i Seguretat.

Gràcies al certificat OEA simplificacions i seguretat, Relisa pot accedir a tots els beneficis associats a l’Operador Econòmic Autoritzat així com ajudar a la seguretat de la cadena de subministre.

Demani informació i parlarem com aconseguir o mantenir el certificat OEA en simplificacions i/o seguretat.

Consultoria OEA simplificacions i seguretat.

Des d’EmasConsultores podem ajudar-lo al seu certificat d’Operador Econòmic Autoritzat:

  • Certificat OEA per aconseguir el certificat de Operador Econòmic Autoritzat en Simplificacions Duaneres i/o Seguretat.
  • Reavaluació OEA del certificat OEA simplificacions i seguretat. Permet estar prepat davant d’una possible auditoria de seguiment del certificat OEA
  • Auditoria OEA per fer l’auditoria interna OEA o auditoria a proveïdors.
  • Outsourcing OEA. Externalitzi les tasques de Responsable del Sistema OEA.
  • Formació OEA “In Company” tant per directius com col·laboradors en general.

Links vinculats amb l’Operador Econòmic Autoritzat