Auditoría IATF 16949:2016

Auditoria IATF 16949 interna

Valor afegit de la nostra auditoria IATF 16949 interna

Una auditoria IATF 16949 interna feta pels nostres auditors capacitats, a més d’auditar el grau de compliment dels requisits de la IATF 16949 i el nivell de maduresa del sistema de qualitat, aporta el següent valor diferencial:

  • Auditors capacitats per fer auditories IATF internes d’acord amb els requisits IATF 16949 i els requisits de la norma ISO 19011.
  • Auditors amb àmplia experiència en gestió per processos. Saben comprendre l’enfoc a processos d’automoció para auditar, així com el pensament basat en riscos.
  • Auditors competents per comprendre l’enfoc, els requisits del producte i en l’ús dels equips de mesura i assaig rellevants para verificar la conformitat del producte, els requisits específics de clients aplicables així com de les “Core Tools” relacionades amb l’abast de l’auditoria.
  • Ajuda al tancament de l’auditoria, per planificar, executar, reportar i tancar les troballes de l’auditoria.

 

Consultoria IATF 16949 amb EmasConsultors

Altres serveis de consultoria IATF 16949

A més de l’auditoria IATF 16949, des d’EmasConsultors li prestem els següents serveis de consultoria:

  • Certificat IATF. Consultoria per aconseguir el certificat IATF 16949.
  • Outsourcing estratègic pel manteniment del certificat IATF integrat amb els seus certificats ISO.
  • Consultors estratègics per elaborar i implantar el pla estratègic, pla de negoci, pla de màrqueting i màrqueting digital.
  • Formació qualitat, sobre els requisits IATF i les eines de millora continua.
  • Consultoria ISO. Per aconseguir el certificat ISO que necessiti, fer l’auditoria interna, manteniment ISO o formació ISO.

Consultoria IATF 16949 amb garantia d’èxit. Més de 20 anys d’experiència en consultoria ens avalen.

Requisits de la norma IATF 16949

L’objectiu de la norma IATF 16949 és desenvolupar un Sistema de Gestió de Qualitat que proporcioni un entorn de millora continua, posant èmfasis a la prevenció de defectes i la reducció de la variació i les mermes a la cadena de subministre.

La norma IATF 16949, conjuntament amb els Requisits Específics dels clients aplicables, defineix els requisits fonamentals que ha de complir un Sistema de Gestió de Qualitat per empreses que produeixin peces per automoció.

IATF 16949 i el compendi d’especificacions tècniques publicades pels OEM i les associacions nacionals d’automoció, introdueix un conjunt de tècniques i mètodes comuns pel desenvolupament de productes i processos al sector de l’automoció.

La norma està alineada amb l’estructura i els requisits de la norma ISO 9001. Els requisits específics de IATF 16949 inclouen addicionals als de la ISO 9001.