Consultoría OEA en Aduanas - Consultoria OEA a Aduanas

Consultoria OEA a Aduanas Llobet amb Emas

Consultoria OEA a Aduanas Llobet

Consultoria OEA a Aduanas Llobet. Com Agent de Duanes i empresa transitaria, Aduanas Llobet Operador Econòmic Autoritzat ofereix als seus clients tots els medis i el millor equip de professionals per oferir un servei de qualitat integral. Un servei àgil, flexible, responsable, personalitzat i integral que cobreix tots els aspectes relacionats amb una operació d’exportació i importació vinculada amb la cadena logística.

El Sistema de Gestió d’Aduanas Llobet compleix amb els requisits d’Operador Econòmic Autoritzat (OEA) per simplificacions duaneres. Està gestionat amb el software OEA i la implantació del certificat OEA s’ha fet amb l’ajuda dels nostres consultors OEA.

Gràcies a ser Operador Econòmic Autoritzat, Aduanas Llobet passa a ser un operador de confiança amb la Duana que va gaudirà de totes les avantatges que implica ser Operador Econòmic Autoritzat, tant davant de la Duana i la cadena logística, econòmiques com comercials.

Serveis de Consultoria OEA

Els nostres principals serveis de consultoria OEA a Aduanas son:

  • Certificat OEA per ser Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions duaneres i/o seguretat i protecció a la cadena logística internacional.
  • Auditoria interna OEA i a proveïdors amb auditors OEA amb amplia experiència a auditories OEA
  • Reavaluació OEA per mantenir actualitzats els requisits d’Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions duaneres i/o seguretat.
  • Formació OEA a mida de les seves necessitats. Formació “In Company”, “Online” i “Mixta”
  • Consultors estratègics i de management pel disseny i implantació del pla estratègic, pla de negoci, plan de màrqueting i màrqueting digital
  • Consultors ISO integrada al management i pla de negoci. Ajudem a aconseguir el certificat ISO de gestió de qualitat, gestió ambiental, gestió de la seguretat i responsabilitat social. Fem l’auditoria ISO interna o a proveïdors. Mantenim el certificat ISO amb el nostre servei d’outsourcing ISO i formació ISO a mida de les seves necessitats.

Consultoria OEA a Aduanas amb garantia d’èxit. Més de 20 anys d’experiència ens avalen.