certificación de producto

Certificació de producte a Grupo Torre

Certificació de producte

La certificació de producte, processos i serveis té com a finalitat demostrar als clients, el mercat i als organismes reguladors que un proveïdor produeix productes, desenvolupa processos o presta serveis que compleixen uns requisits de qualitat definits.

Es pot aconseguir la certificació de producte amb les certificadores més prestigioses. De les certificadores acreditades per ENAC sobre el certificat de producte en destaquem AENOR (marca N), SGS, TÜV, Lloyds, Bureau Veritas o Applus.

L’acreditació de les entitats de certificació de producte que concedeixen distintius o marques de qualitat és el sistema més acceptat per generar confiança a les marques esmentades, i per tant a la qualitat que representen.

Certificat de producte a Grupo Torre

Grupo Torre està format per Válvulas Torre i Torre Gas. El Grup està certificat segons la norma ISO 9001 amb un abast de “Disseny i producció de tallos, vàlvules, transicions, útils i accessoris per canalitzacions de gas. Revisió i manteniment d’útils i eines per canalitzacions de gas (equips de perforar, balonar i per a preses de càrrega). Disseny i producció de vàlvules de bronze, collars d’escomesa, preses de càrrega amb electrosoldadures, eines i accessoris per xarxes de subministre d’aigua”.

Té la certificació de producte integrada en el certificado ISO 9001 de calidad.

Gràcies al nostre outsourcing estratègic a Badalona, Grupo Torre acaba de revalidar el certificat de producte amb AENOR. Així, els productes vinculats amb el gas del Grupo Torre tenen la garantia de qualitat del Certificat N d’AENOR.

Altres serveis de la nostra consultoria ISO son:

  • Certificado ISO, per aconseguir la certificació de qualsevol norma ISO o certificació de producte
  • Auditoria ISO, per fer l’auditoria interna o auditoria a proveïdors
  • Outsourcing ISO, si vol externalitzar les tasques de Responsable del Sistema de Gestió.
  • Formació ISO. Cursos bonificables “In Company”, “On line” o formació mixta.

Links vinculats amb Certificat N: