1. Beneficis de la Gestió de la Innovació – Norma UNE 166002

Un Sistema de Gestió de la Innovació segons la norma UNE 166002 aporta:

 • Millorar el prestigi i la reputació corporativa. Certificar la Gestió de la innovació implica un compromís amb la investigació, el desenvolupament i innovació.
 • Millora la competitivitat. El certificat de gestió de la innovació és una eina que promou la competitivitat aconseguint una diferenciació que els clients ens valoraran.
 • Excel·lència en R+D+i”. Un sistema de gestió de la innovació organitza, planifica i gestiona eficaçment la R+D+i . La gestió de la innovació aconsegueix que els projectes de R+D+i siguin exitosos.
 • Demostra la inversió en R+D+i, facilitant l’elaboració d’un Informe Motivat per desgravar la inversió en innovació.

2. Consultoria gestió de la innovació

3. Requisits gestió de la innovació – Norma UNE 166002

La norma UNE 166002 sobre gestió de la innovació requereix entre altres, els següents elements:

 • Desenvolupar l’estratègia de la innovació, segons la norma UNE 166002, l’estratègia de la innovació tenint en compte els tres eixos de la innovació: mercats, tecnologia, clients.
 • Assegurar els resultats a l’esforç per una innovació potent i sòlida seguint els requisits de la norma UNE 166002. Les principals funcions d’un sistema de gestió de la innovació son:
  • INVENTARIAR els coneixements de les capacitats tecnològiques per la innovació.
  • VIGILAR. Vigilància tecnològica (benchmarking tecnològic)
  • AVALUAR. Determinar l’estratègia per tenir una innovació competitiva, amb tecnologia pròpia.
  • ENRIQUIR. Augmentar el patrimoni de l’empresa via el coneixement i valor que aporta la innovació.
  • OPTIMITZAR. Planificar i optimitzar els recursos dedicats a la gestió de la innovació.
  • PROTEGIR les innovacions amb patents i marques, quan escaigui.
 • Desenvolupar un estil de direcció basat en el lideratge, motivació i el compromís amb el desenvolupament del capital humà, d’acord amb la política d’innovació inclosa al sistema de gestió de la innovació segons UNE 166002.
 • Establir canals de comunicació interns i externs. Integrar la innovació a nivell corporatiu, involucrant al sistema de gestió de la innovació totes les àrees funcionals.
 • Implantar processos de planificació i control de projectes d’innovació. Avaluar la seva eficiència en el marc de la norma UNE 166002.

 

5. Links gestió innovació – Norma UNE 166002